تولید پلاستیک زباله

تولید پلاستیک زباله

با توانایی تولید روزانه ۲۰ تن

در ابعاد :

۵۰*۷۰
۶۰*۸۰
۷۰*۹۰

تولید پلاستیک زباله ,

تولید پلاستیک زباله ,

کیسه زباله , تولید کیسه زباله, فروش کیسه زباله , کیسه زباله در ابعاد مختلف ,کیسه زباله رولی

کیسه زباله , تولید کیسه زباله, فروش کیسه زباله , کیسه زباله در ابعاد مختلف ,کیسه زباله رولی